Lịch học cao học Kỳ 2 năm học 2019-2020


Phòng Đào tạo thông báo lịch học các lớp học phần học kỳ 2 năm học 2019-2010

Học viên các khóa đăng ký học tiếp, học thêm, học lại và NCS đăng ký học bổ sung sẽ học theo các lớp được mở của khóa kế tiếp hoặc theo lớp học phần riêng. Học viên viết đơn xin đăng ký học theo khóa kế tiếp (theo mẫu SĐH.QT6.BM1) và làm thủ tục (nộp đơn) tại Phòng Đào tạo (Phòng 315-C1) từ ngày 25/05/2020-29/05/2020. Sau thời điểm trên Phòng đào tạo sẽ  không nhận đơn xin học lại.

Lịch học đang được cập nhật đề nghị học viên thường xuyên theo dõi.

STT

Viện Chuyên ngành

Chi tiết

Viện Toán ứng dụng và tin học

Chi tiết

2

Viện Điện tử Viễn thông

Chi tiết

3

Viện Sư phạm kỹ thuật

Chi tiết

4

Viện Công nghệ TT&TT

Chi tiết

5

Viện Kinh tế và quản lý

Chi tiết

6

Viện Kỹ thuật hóa học

Chi tiết

7

Viện Cơ khí động lực

Chi tiết

8

Viện Điện

Chi tiết

9

Viện KHCN Môi trường

Chi tiết

10

Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang

Chi tiết

11

Viện Cơ khí

Chi tiết

12

Viện Công nghệ sinh học & CN Thực phẩm

Chi tiết


Chia sẻ bài viết lên facebook