Lịch mở đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20192-A


LỊCH MỞ ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP ĐỢT 2019.2A
 
Phòng Đào tạo thông báo mở đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2019.2A như sau:
1.     Thời gian mở đăng ký: 8:00 ngày Thứ ba 02/6/2020

2.    Thời gian kết thúc đăng ký: 17:00 ngày Thứ ba 16/6/2020

Các sinh viên lưu ý và đảm bảo thực hiện đầy đủ theo các mục sau:
 • Sinh viên có mong muốn tốt nghiệp cần đăng ký xét tốt nghiệp từ tài khoản học tập của cá nhân.
Đăng nhập vào tài khoản trên trang ctt-daotao.hust.edu.vn --> Đăng ký xét tốt nghiệp
 • Khi kết thúc đợt mở đăng ký sẽ bắt đầu quá trình xét tốt nghiệp; do vậy sinh viên cần đảm bảo:
  •    Thực hiện chuyển điểm tương đương cho các học phần (nếu có).
  •    Đăng ký đủ các học phần tự chọn tự do (nếu chưa đăng ký) trên trang SIS.hust.edu.vn.
  •    Điểm TOEIC (hoặc tương đương) phải còn hạn.
 • Sinh viên nếu thiếu một trong các mục sau sẽ không đủ điều kiện tốt nghiệp:
  •    Chưa hoàn thành đủ các học phần trong chương trình đào tạo hoặc chưa chuyển điểm tương đương, chưa đăng ký học phần tự chọn tự do.
  •    Điểm CPA<2.0
  •    Chưa tích lũy đủ các học phần thuộc khối kiến thức Giáo dục quốc phòng – an ninh và Giáo dục thể chất.
  •    Chưa đạt chuẩn tiếng Anh (theo yêu cầu của chương trình đào tạo).
 • Sinh viên kiểm tra lại thông tin về ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi sinh.
  •    Nếu có sai sót cần làm đơn theo mẫu nộp về phòng 202-C1 (thông tin chi tiết có thể liên hệ cô Nguyễn Thanh Sơn theo email: son.nguyenthanh1@hust.edu.vn)
 • Sinh viên kiểm tra để đảm bảo đã hoàn thành nghĩa vụ học phí theo qui định.
       PHÒNG ĐÀO TẠO 
Chia sẻ bài viết lên facebook