Danh mục các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ áp dụng từ năm 2020


CTĐT:  Chương trình đào tạo
STT Chương trình đào tạo Ngành Khung CTĐT thạc sĩ Chi tiết CTĐT cử nhân – Thạc sĩ
1  Khoa học máy tính  Khoa học máy tính Chi tiết Chi tiết
2  Kỹ thuật máy tính  Kỹ thuật máy tính Chi tiết Chi tiết
3  Khoa học dữ liệu  Khoa học dữ liệu Chi tiết Chi tiết
4  Quản lý kỹ thuật công nghệ  Quản lý công nghiệp Chi tiết  
5 Kỹ thuật Điện tử Kỹ thuật điện tử Chi tiết Chi tiết
6 Kỹ thuật Viễn thông Kỹ thuật Viễn thông Chi tiết Chi tiết
7 Kỹ thuật y sinh Kỹ thuật y sinh Chi tiết Chi tiết
8 Toán tin Toán tin Chi tiết Chi tiết
9 Kỹ thuật Hạt nhân Kỹ thuật Hạt nhân Chi tiết Chi tiết
10 Vật lý kỹ thuật Vật lý kỹ thuật Chi tiết Chi tiết
11 Vật lý lý thuyết và Vật lý toán Vật lý lý thuyết và Vật lý toán Chi tiết Chi tiết
12 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Chi tiết Chi tiết
13 Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Chi tiết Chi tiết
14 Quản trị kinh doanh (Thạc sĩ Ứng dụng) Quản trị kinh doanh Chi tiết  
15 Quản trị kinh doanh (KH) Quản trị kinh doanh (KH) Chi tiết Chi tiết
16 Phân tích kinh doanh - Elitech Quản trị kinh doanh (KH) Chi tiết Chi tiết
17 Kinh tế học Kinh tế học Chi tiết  
18 Quản lý kinh tế Quản lý kinh tế Chi tiết  
19 Kỹ thuật Môi trường Kỹ thuật Môi trường Chi tiết Chi tiết
20 Quản lý Tài nguyên và Môi trường Quản lý Tài nguyên và Môi trường Chi tiết Chi tiết
21 Kỹ thuật Cơ khí động lực Kỹ thuật Cơ khí động lực Chi tiết Chi tiết
22 Kỹ thuật Điện Kỹ thuật Điện Chi tiết Chi tiết
23 Kỹ thuật Điều khiển Tự động hóa Kỹ thuật Điều khiển Tự động hóa Chi tiết Chi tiết
24 Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu Chi tiết Chi tiết
25 Quản lý công nghiệp Quản lý công nghiệp Chi tiết Chi tiết
26 Công nghệ May Công nghệ dệt, may Chi tiết Chi tiết
27 Kỹ thuật Dệt Công nghệ dệt, may Chi tiết Chi tiết
28 Kỹ thuật Nhiệt Kỹ thuật Nhiệt Chi tiết Chi tiết
29 Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Chi tiết  
30 Kỹ thuật Hàng không Kỹ thuật Hàng không Chi tiết Chi tiết
31 Kỹ thuật ô tô Kỹ thuật ô tô Chi tiết Chi tiết

Chia sẻ bài viết lên facebook