Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu vi động cơ theo nguyên lý điện nhiệt dạng dầm chữ V và hệ điều khiển - NCS Nguyễn Tiến Dũng


Ngày đăng: 16/07/2020
Tên Luận án: Nghiên cứu vi động cơ theo nguyên lý điện nhiệt dạng dầm chữ V và hệ điều khiển.
Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá                             Mã số: 9520216
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Tiến Dũng
Tập thể hướng dẫn khoa học: 1- PGS.TS. Nguyễn Quang Địch
                                                 2- PGS.TS. Phạm Hồng Phúc
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1- Đề tài đã phát triển được 02 mẫu vi động cơ quay có đường kính cơ bản 2,5mm. Động cơ có thể quay toàn vòng với dải vận tốc từ 0,08¸5 vòng/phút - tương ứng với tần số từ 1¸30 Hz. Công suất đầu ra từ 2¸50 mW. Mỗi vi động cơ được được đặt trên các chíp 5 mm x5 mm x484 µm và được chế tạo từ phiến silic kép (SOI) theo quy trình gia công vi cơ khối (Bulk – micromachining) sử dụng 1 mặt nạ (single mask) phù hợp với các trang thiết bị tại Việt Nam.
2- Bằng việc phân tách các dầm đơn thành nhiều phân tố giống nhau dọc theo chiều dài dầm, tác giả đã đưa mô hình bộ kích hoạt điện nhiệt dạng chữ V về dạng mô hình song tuyến (bilinear). Với mô hình dạng này rất thuận lợi cho việc phân tích hệ thống, thiết kế bộ điều khiển và khảo sát các đặc tính của bộ kích hoạt chữ V cũng như của vi động cơ.
3- Luận án đã xây dựng bộ điều khiển học lặp cho vi động cơ. Khảo sát mô phỏng đối với 2 thuật toán (PD và PID) cho cả trường hợp có nhiễu và khi không có nhiễu tác động. Kết quả mô phỏng cho thấy cả 2 thuật toán đều cho đáp ứng tốt, tín hiệu ra “bám” sát tín hiệu đặt sau một số hữu hạn lần học.
4- Thực hiện mô phỏng kiểm chứng thuật toán điều khiển trên mô hình Simscape cho kết quả tốt. Điều đó có thể khẳng định phương pháp này phù hợp với đối tượng nghiên cứu và hoàn toàn có tiềm năng ứng dụng trong thực tiễn.

Nguyễn Tiến Dũng.rar Chia sẻ bài viết lên facebook