Lịch thu học phí bổ sung của học kỳ 20192


Lich thu học phí bổ sung của học kỳ 20192
 
Nhà trường mở một đợt thu học phí bổ sung (cuối cùng của học kỳ) để tạo điều kiện cho một số em sinh viên hoàn thành nghĩa vụ học phí của học kỳ 20192, giảm thiểu diện bị xem xét tạm dừng đăng ký học tập học kỳ 20201, cụ thể như sau:
  1. Các em tra cứu thông tin học phí và khoản học phí còn thiếu trên tài khoản cá nhân tại https://ctt-daotao.hust.edu.vn từ ngày 22/7/2020.
  2. Nhà trường thu học phí từ tài khoản ngân hàng đã ghi rõ trong tài khoản cá nhân của sinh viên. Theo quy định của Chính phủ, Nhà trường không thu học phí bằng tiền mặt.
  3. Nếu các em có thắc mắc cần giải đáp hoặc đề nghị, hãy liên hệ bằng email Nhà trường cấp với tiêu đề email (subject) ghi rõ “Học phí đợt bổ sung 20192 – Mã số sinh viên” trước 16h00 ngày 02/8/2020 theo thông tin hướng dẫn sau: 
  1. Các thắc mắc về khoản thu học phí, mức học phí, số tín chỉ, dư nợ đợt trước/ kỳ trước: gửi đến email hung.tranle@hust.edu.vn (chuyên viên Trần Lê Hùng-Phòng Đào tạo).
  2. Các thắc mắc về cách nộp học phí: gửi đến email duong.nguyenthithuy@hust.edu.vn (chuyên viên Nguyễn Thị Thùy Dương-Phòng Đào tạo).
  1. Thời gian thu học phí: Bắt đầu từ 8h00 ngày 04/8/2020, kết thúc vào 17h00 ngày 06/8/2020.
Các em đọc kỹ thông báo, thực hiện đầy đủ và đúng hạn theo các nội dung đã hướng dẫn.
Trân trọng cảm ơn các em.

             PHÒNG ĐÀO TẠO


Chia sẻ bài viết lên facebook