Biểu đồ kế hoạch học tập năm học 2020-2021


BIỂU ĐỒ KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2020-2021 (ĐẠI HỌC CHÍNH QUY) TẠI ĐÂY

BIỂU ĐỒ KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2020-2021 (SAU ĐẠI HỌC) TẠI ĐÂY

Chú ý: mọi hoạt động năm học 2020-2021 sẽ dựa vào kế hoạch trên biểu đồ, sinh viên căn cứ vào biểu đồ KHHT để lập kế hoạch riêng cho mình. Kế hoạch học tập có thể bị thay đổi do yếu tố khách quan, chú ý theo dõi các thông báo trước mỗi mốc thời gian.
Chia sẻ bài viết lên facebook