Thông báo mở lớp tiếng anh theo dạng thức Blended learning kỳ 20201


THÔNG BÁO
 MỞ LỚP TIẾNG ANH THEO HÌNH THỨC BLENDED LEARNING KỲ 20201
 
Nhằm tạo điều kiện cho các Sinh viên học tập chuyên cần, được tạo điều kiện gỡ giới hạn tín chỉ do chưa đạt ngoại ngữ (không áp dụng với trường hợp cảnh cáo học tập, xét nhận ĐATN, xét tốt nghiệp), phòng Đào tạo và Trung tâm ngôn ngữ & Trao đổi Học thuật (CLA) thông báo mở các lớp tiếng Anh theo hình thức Blended Learning kỳ 20201 vào ban ngày và buổi tối như sau:
1. Thông tin lớp Blended Learning tiếng Anh:
Sinh viên chọn học một trong các học phần phù hợp theo trình độ:

 • FL0350: Dành cho SV có điểm TOEIC gần nhất 0-350
 • FL0400: Dành cho SV có điểm TOEIC gần nhất 350-450
 • FL0500: Dành cho SV có điểm TOEIC gần nhất 450-600
Các lớp sẽ được tổ chức 2 ngày/ tuần vào thứ 2, thứ 6 hoặc thứ 3, thứ 5 hoặc thứ 4, thứ 7 theo thời gian như sau:
 • Lớp sáng: Học tiết 3-4-5 (từ 8h30)
 • Lớp chiều: Học tiết 10-11-12 (từ 15h05)
 • Lớp tối: Học tiết 13-14-15 (từ 18h)
2. Cách thức & thời gian đăng ký:
 • SV đăng ký lớp và nộp học phí (2.000.000 đ/khóa học) trực tiếp tại trung tâm CLA, phòng 101-C3B từ ngày 05/08/2020 – 21/8/2020. Có thể đăng ký hộ.
 • Trung tâm CLA tổng hợp danh sách (ngay sau khi mỗi SV đăng ký trong vòng 12-24h) và gửi phòng Đào tạo để cập nhật danh sách được gỡ giới hạn TC.
 • SV đăng ký thêm học phần các môn học.
3. Kế hoạch học tập:
 • Tuần 2 (từ 14/09/2020): Tự học online các Unit 0, Unit 1 & dự buổi hướng dẫn học online
 • Tuần 3 (từ 21/09/2020): Học chính thức trên lớp
 • Tuần 8 (từ 26/10/2020): Thi giữa kì
 • Tuần 16,17 (từ 21/12/2020): Thi kiểm tra cuối kỳ
Sinh viên nhận thông tin tài khoản học online qua email trường và xem hướng dẫn làm bài và học online tại: http://toeic.smartcom.vn/help/
4. Hỗ trợ lớp học online: Công ty Smartcom

5. Hỗ trợ lớp học chính thức: Trung tâm Ngôn ngữ và Trao đổi Học thuật CLA
6. Chú ý:
Sinh viên kiểm tra email của trường @sis.hust.edu.vn thường xuyên và theo dõi các thông báo cập nhật trên website https://cfl.edu.vn, fanpage của CLA: https://fb.com/cfl.edu.vn, trên nhóm SMARTCOM_HUST_TOEIC 20201


Chia sẻ bài viết lên facebook