Kết quả xét nhận ĐATN học kỳ 20193


THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÉT NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KỲ 20193
 
Lưu ý: sinh viên đăng ký thành công học phần Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (gọi tắt là ĐATN) trên hệ thống cần đợi kết quả xét nhận ĐATN. Phòng Đào tạo sẽ kiểm tra các điều kiện và thông báo kết quả những sinh viên nào được nhận ĐATN.
 

 1. Sinh viên được xét nhận Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp nếu đảm bảo đủ các điều kiện sau:
 • Tổng số tín chỉ chưa đạt không quá 8 tín chỉ so với yêu cầu của chương trình đào tạo (chưa kể TTTN, ĐATN).
 • Đạt chuẩn ngoại ngữ theo qui định.
 1. Sinh viên xem kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20193 như sau:
Truy nhập tài khoản học tập của cá nhân --> xem mục Đăng ký học tập” --> “Kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp” để xem kết quả xét nhận ĐATN từ 8:00 ngày thứ hai 10/08/2020.
 1. Phương thức gửi thắc mắc về kết quả nhận ĐATN
Sinh viên gửi thắc mắc về kết quả xét nhận ĐATN qua email tới cả 2 địa chỉ:
huong.nguyenthi1@hust.edu.vn; tung.nguyenxuan@hust.edu.vn
Lưu ý: Sinh viên sử dụng email được nhà trường cấp để gửi/hỏi các thắc mắc. Email gửi không đảm bảo yêu cầu trên sẽ không đủ điều kiện được xử lý do không xác thực được người gửi.

 1. Thời hạn nhận thắc mắc
 • Từ 08:00 ngày 10/08/2020 đến 17:00 ngày 14/08/2020.
 • Với các sinh viên đăng ký sai mã học phần ĐATN: cần gửi đơn tới địa chỉ email tại mục 3 để đăng ký lại trong thời hạn như trên.
 1. Thời hạn trả kết quả của các thắc mắc
 • Muộn nhất từ 8:00 ngày 18/08/2020
 • Những sinh viên không đủ điều kiện nhận ĐATN/KLTN sẽ bị xóa đăng ký mã lớp Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp của kỳ 2019.3./.
-------------------------------------------------------------------------

Chia sẻ bài viết lên facebook