THÔNG BÁO VỀ MỞ ĐỢT THU HỌC PHÍ BỔ SUNG (Thông báo ngày 31/8/2020)


THÔNG BÁO VỀ MỞ ĐỢT THU HỌC PHÍ BỔ SUNG (Thông báo ngày 31/8/2020)
Chào các em,
(Thông báo này chỉ dành cho các sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí tính đến ngày 31/8/2020)
Hiện tại hệ thống thanh toán học phí đang mở đợt bổ sung, do vậy các em chưa hoàn thành học phí cần nhanh chóng truy cập, đăng nhập Cổng thông tin đào tạo và thực hiện theo các hướng dẫn.
Ngày 31 tháng 8 năm 2020
PHÒNG ĐÀO TẠO

Chia sẻ bài viết lên facebook