Lịch mở đăng ký tốt nghiệp đợt 20193


LỊCH MỞ ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP ĐỢT 2019.3


Phòng Đào tạo thông báo mở đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2019.3 như sau:

1.     Thời gian mở đăng ký: 8:00 ngày 07/9/2020
2.     Thời gian kết thúc đăng ký: 17:00 ngày 25/9/2020
Các sinh viên lưu ý và đảm bảo thực hiện đầy đủ theo các mục sau:
 • Sinh viên có mong muốn tốt nghiệp cần đăng ký xét tốt nghiệp từ tài khoản học tập của cá nhân.
 • Khi kết thúc đăng ký sẽ bắt đầu quá trình xét tốt nghiệp; do vậy các em sinh viên cần đảm bảo các việc sau trước khi đăng ký:
  • Thực hiện công nhận tương đương cho các học phần (nếu có).
  • Đăng ký đủ các học phần tự chọn tự do (nếu chưa đăng ký).
  • Điểm TOEIC (hoặc tương đương) phải còn hạn.
 • Sinh viên nếu thiếu một trong các mục sau sẽ không đủ điều kiện tốt nghiệp:
  • Chưa hoàn thành đủ các học phần trong chương trình đào tạo, chưa thực hiện công nhận tương đương học phần, chưa đăng ký học phần tự chọn tự do trên hệ thống.
  • Điểm CPA<2.0
  • Chưa tích lũy đủ các học phần thuộc khối kiến thức Giáo dục quốc phòng – an ninh và Giáo dục thể chất.
  • Chưa đạt chuẩn tiếng Anh (theo yêu cầu của chương trình đào tạo).
 • Các em kiểm tra lại thông tin về ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi sinh hiển thị trong khi thực hiện thao tác đăng ký tốt nghiệp:
  • Nếu có bất cứ sai sót nào thì liên hệ cô Nguyễn Thanh Sơn theo email: son.nguyenthanh1@hust.edu.vn để trao đổi về thủ tục điều chỉnh.
  • Lưu ý: ngày tháng năm sinh hiển thị theo định dạng [ngày.tháng.năm]
 • Các em lưu ý cần thường xuyên theo dõi kết quả xét tốt nghiệp trong tài khoản học tập cá nhân và các thông báo liên quan trên Cổng thông tin đào tạo.
 • Đồng thời các em kiểm tra để đảm bảo đã hoàn thành nghĩa vụ học phí theo qui định.
       PHÒNG ĐÀO TẠO  Chia sẻ bài viết lên facebook