Danh sách sinh viên nhận học bổng Quỹ Lawrence S.Ting năm học 2020-2021


Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên nhận học bổng Quỹ Lawrence S.Ting năm học 2020-2021.

Tiền Học bổng sẽ được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ATM Ngân hàng Vietcombank của sinh viên từ Quỹ học bổng.

Danh sách chi tiết: Tại đây.

Chia sẻ bài viết lên facebook