Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu giảm phát thải độc hại cho động cơ diesel xe tải nhẹ đang lưu hành - NCS Nguyễn Mạnh Dũng


Ngày đăng: 11/09/2020
Tên luận án: Nghiên cứu giảm phát thải độc hại cho động cơ diesel xe tải nhẹ đang lưu hành
Ngành: Kỹ thuật Cơ khí động lực          Mã số: 9520116
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Mạnh Dũng
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. GS.TS Phạm Minh Tuấn
  2. PGS.TS Trần Quang Vinh
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
1.       Luận án đã đánh giá ảnh hưởng của phát thải của các phương tiện đến chất lượng không khí, đưa ra các giải pháp để cắt giảm các thành phần độc hại của động cơ diesel nói chung và động cơ diesel xe tải nhẹ nói riêng.
2.       Luận án đã mô phỏng, tính toán được kích thước của các bộ lõi bộ xúc tác DOC, DPF và SCR cũng như tính toán thiết kế, chế tạo vỏ các bộ xúc tác, mạch điều khiển phun urê trên động cơ D4BB.
3.       Đề tài đã chạy thực nghiệm động cơ D4BB không lắp bộ xúc tác và có lắp bộ xúc tác DOC, DPF, SCR để so sánh kết quả giảm phát thải độc hại của động cơ.
4.       Đề tài góp phần làm rõ các phương án giảm phát thải có thể áp dụng trên xe tải nhẹ ở điều kiện Việt Nam, chỉ ra giải pháp tốt nhất xét trên chỉ tiêu giảm phát thải và tính năng kinh tế kỹ thuật của động cơ.
5.       Kết quả của luận án góp phần giảm đáng kể thành phần phát thải CO, HC, NOx và PM cho xe tải nhẹ đang lưu hành, góp phần giảm ô nhiễm môi trường. Kết quả này cũng giúp mở ra cơ hội có thể ứng dụng sản phẩm trong thực tế nhằm giảm phát thải cho động cơ diesel nói chung.
 
          Nguyễn Mạnh Dũng.rar Chia sẻ bài viết lên facebook