Tổng công ty dịch vụ số Viettel thông báo tạm ngừng hệ thống thanh toán qua Viettel Pay để bảo trì hệ thống.


Phòng Đào tạo thông báo tới toàn thể sinh viên về việc tạm ngừng hệ thống Viettel Pay của Tổng công ty dịch vụ Viettel.

Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel báo có kế hoạch nâng cấp bảo trì hệ thống thanh toán qua cổng thanh toán.

Thời gian dự kiến: Từ 23h ngày 17/09/2020 đến 03h 18/09/2020.

Trong khoảng thời gian trên sinh viên chú ý không nên thanh toán học phí qua Viettel Pay.

Trân trọng cảm ơn!

Chia sẻ bài viết lên facebook