Chương trình học bổng Brother năm học 2020-2021


Căn cứ vào Thông báo của Công ty TNHH Công Nghiệp Brother Việt Nam, Nhà trường xin thông báo Chương trình học bổng Brother năm học 2020-2021 như sau:

 1. Đối tượng xét chọn:

Sinh viên đạt đồng thời các điều kiện sau được đăng ký xét học bổng:

 • Sinh viên các khóa 61-62-63-64 theo học một trong các ngành: Điện, điện tử, tự động hóa, cơ khí, cơ điện tử, chế tạo máy, công nghệ thông tin;
 • Có hộ khẩu thường trú tại Hải Dương;
 • Có hoàn cảnh gia đình khó khăn;
 • CPA đến hết học kì 20192 từ 3,4 trở lên;
 • Có kết quả rèn luyện trung bình năm học 2019-2020 từ 70 điểm trở lên.

Lưu ý:

 • Không xét hồ sơ của sinh viên hệ liên thông (Cử nhân lên kỹ sư và Cao đẳng chuyển hệ).
 • Không xét hồ sơ của sinh viên đang trong quá trình xét các học bổng tài trợ khác hoặc đã nhận học bổng tài trợ khác trong năm học 2020-2021.
 1. Số lượng và mức học bổng:
 • Số lượng: 10 suất;
 • Mức học bổng: 12 triệu đồng/ suất (mỗi tháng cấp 1 triệu đồng).
 1. Các bước đăng kí
 • Bước 1: Đăng ký online tại đây trước 17h00, ngày 28/09/2020.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ bản cứng tại Phòng 103-C1 trước 17h00, ngày 5/10/2020.
 1. Hồ sơ bản cứng gồm:
 • Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Nhà trường hoặc địa phương theo mẫu);
 • Bảng điểm kết quả học tập các học kỳ (do Phòng Đào tạo cấp);
 • Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của địa phương.
Chia sẻ bài viết lên facebook