Chương trình học bổng Posco năm học 2020-2021


Căn cứ vào Thông báo của Quỹ học bổng Posco TJ Park Foundation, Nhà trường xin thông báo Chương trình học bổng Posco năm học 2020-2021 như sau:

 1. Đối tượng xét chọn:

Sinh viên đạt đồng thời các điều kiện sau được đăng ký xét học bổng:

 • Sinh viên các ngành kỹ thuật (trừ sinh viên Viện Ngoại ngữ, Viện KT&QL);
 • Có kết quả học tập GPA học kì 20192 từ 3.0 trở lên;
 • Có kết quả rèn luyện học kỳ 20192 từ 70 điểm trở lên;
 • Học tối thiểu 15 tín chỉ trong tất cả các học kì đã học.

Lưu ý:

 • Ưu tiên xét học bổng cho sinh viên Viện KH&KT Vật liệu.
 • Không xét hồ sơ của sinh viên hệ liên thông (Cử nhân lên kỹ sư và Cao đẳng chuyển hệ).
 • Không xét hồ sơ của sinh viên đang trong quá trình xét các học bổng tài trợ khác hoặc đã nhận học bổng tài trợ khác trong năm học 2020-2021.
 1. Số lượng và mức học bổng:
 • Số lượng: 10 suất;
 • Mức học bổng: 1000 USD/1 suất.
 1. Các bước đăng kí
 • Bước 1: Sinh viên đăng ký online tại đây trước 17h00, ngày 29/09/2020.
 • Bước 2: Sinh viên tham dự phỏng vấn của Quỹ học bổng.
Chia sẻ bài viết lên facebook