Luận án tiến sĩ: Phát triển sinh khối vi rút nhân đa diện (NPV) trên tế bào sâu khoang phục vụ sản xuất thuốc trừ sâu sinh học - NCS Lê Thanh Hải Hà


Ngày đăng: 21/09/2020
Tên luận ánPhát triển sinh khối vi rút nhân đa diện (NPV) trên tế bào sâu khoang phục vụ sản xuất thuốc trừ sâu sinh học”
Ngành:  Công nghệ sinh học                  Mã số: 9420201
Nghiên cứu sinh: Lê Thanh Hải Hà
Người hướng dẫn khoa học:
  1. GS.TS  Hoàng Đình Hoà
  2. PGS.TS Lê Văn Trịnh
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
Kết quả luận án đã hoàn thành tốt mục tiêu và nội dung nghiên cứu đã đề ra. Đã đạt được những kết quả mới và đóng góp mới cho khoa học và thực tiễn, cụ thể:
1. Lần đầu tiên cung cấp các dẫn liệu khoa học có hệ thống về khả năng phát triển sinh khối tế bào sâu khoang và lây nhiễm virus nhân đa diện (NPV) trên tế bào, phục vụ sản xuất thuốc trừ sâu sinh học tại Việt Nam.
2. Bổ sung các dẫn liệu khoa học mới về mức độ phổ biến của NPV trên sâu khoang hại bắp cải, lạc, đậu tương và khoai sọ. Phân lập, tuyển chọn được 3 chủng NPV có tiềm năng (TL.1a; TL.2a; TL.3a), trong số đó TL.1a có hoạt lực cao nhất trong gây chết sâu khoang (80%) và hình thành thể vùi (2,6 x 108 OB/10 sâu).
3. Bước đầu xác định được kỹ thuật tinh sạch thể vùi NPV. Phát triển được 2 chế phẩm NPV dạng bột thấm nước (NPV-1 và NPV-2) có hiệu quả cao trong phòng trừ sâu khoang hại trên bắp cải (80,51- 82,29%) và đậu tương (96,92%).

 Lê Thanh Hải Hà.rar Chia sẻ bài viết lên facebook