Thông báo bổ sung về Giải thưởng Honda Award 2020


Đề nghị các bạn sinh viên tham dự Giải thưởng Honda Award 2020 lưu ý những thông báo bổ sung sau:

1. Sinh viên được yêu cầu gửi bản mềm đơn ứng tuyển dự thi đến địa chỉ email của Văn phòng ban quản lý giải thưởng (hya@honda.com.vn) trước khi nộp hồ sơ bản cứng tại Phòng CTSV.
2. Honda sẽ dành tặng 100 sinh viên đầu tiên mỗi trường tương tác (like, share, comment) thông tin về Giải thưởng Honda được đăng tải trên fanpage của nhà trường. 
3. Sau khi sinh viên nộp hồ sơ bản cứng, Phòng CTSV sẽ tổng hợp danh sách sinh viên dự thi và cấp chứng nhận điểm rèn luyện. Sinh viên không cần lên Phòng CTSV đăng kí chứng nhận điểm rèn luyện.
4. Chi tiết thông tin và hạn nộp hồ sơ xem tại đây.
Chia sẻ bài viết lên facebook