Chương trình học bổng tài trợ năm học 2020-2021 của Tập đoàn Zeon


Căn cứ vào Thông báo của Tập đoàn Zeon, Nhà trường xin thông báo Chương trình học bổng Zeon năm học 2020-2021 như sau:

 1. Đối tượng xét chọn:

Sinh viên đạt đồng thời các điều kiện sau được đăng ký xét học bổng:

 • Sinh viên Viện Kỹ thuật Hóa học, trình độ năm thứ 4 hoặc thứ 5;
 • Có kết quả học tập trung bình CPA đến hết học kì 20192 từ 3.0 trở lên;
 • Có kết quả rèn luyện học kỳ 20192 từ 70 điểm trở lên;
 • Có khả năng tiếng Anh tương đương với TOEIC 500 điểm trở lên.

Lưu ý:

 • Sinh viên không có nghĩa vụ vào làm việc cho Zeon Corporation, nhưng có mong muốn phát huy kiến thức về hóa hữu cơ, polymer, vật liệu hóa học, hóa lý, hóa vô cơ, hóa học ứng dụng..., để làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, khai thác sản phẩm mới, khai thác quy trình sản xuất tại viện nghiên cứu, nhà máy sản xuất của Zeon Corporation (tại Nhật Bản).
 • Yêu thích Nhật Bản, có nguyện vọng sang Nhật làm việc sau khi tốt nghiệp. Có định hướng làm việc ở nước ngoài trong tương lai.
 • Không xét hồ sơ của sinh viên hệ liên thông (Cử nhân lên kỹ sư và Cao đẳng chuyển hệ).
 • Không xét hồ sơ của sinh viên đang trong quá trình xét các học bổng tài trợ khác hoặc đã nhận học bổng tài trợ khác trong năm học 2020-2021.
 1. Số lượng và mức học bổng:
 • Số lượng: 3 suất;
 • Mức học bổng: 500 USD/1 suất.
 1. Các bước đăng kí
 • Bước 1: Sinh viên đăng ký online tại đây trước 17h00, ngày 9/10/2020.
 • Bước 2: Sinh viên nộp hồ sơ bản cứng tại P103 – C1 (bàn 3) trước 17h00, ngày 19/10/2020.
 • Bước 2: Sinh viên tham dự phỏng vấn online của Quỹ học bổng.
 1. Hồ sơ bản cứng bao gồm:
 • Đơn ứng tuyển học bổng theo mẫu (đánh máy, không viết tay);
 • Bảng điểm học tập có xác nhận CPA của Phòng Đào tạo;
 • Bản copy thẻ sinh viên;
 • Bản copy kết quả thi tiếng Anh TOEIC hoặc chứng chỉ tiếng Anh khác (nếu có);
 • Bản copy của bằng khen, giấy khen, bài báo khoa học đã đăng hoặc những chứng chỉ khác (nếu có).
Chia sẻ bài viết lên facebook