THÔNG TIN VỀ VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP ÁP DỤNG TỪ THÁNG 3/2020


THÔNG TIN VỀ VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP
ÁP DỤNG TỪ THÁNG 3/2020

 
Phòng Đào tạo trân trọng giới thiệu tới các em về những điểm điều chỉnh liên quan tới văn bằng tốt nghiệp đối với người tốt nghiệp áp dụng từ ngày 1/3/2020; đây là các thông tin quan trọng để các em trao đổi với nhà tuyển dụng và có động lực phấn đấu học tập.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học.
Theo quy định này người tốt nghiệp sẽ được cấp:

  1. VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP (Bằng tốt nghiệp đại học)
  2. PHỤ LỤC VĂN BẰNG (thay thế cho Bảng điểm tốt nghiệp của người tốt nghiệp trước ngày 1/3/2020)
Điểm mới về Bằng tốt nghiệp so với thời điểm trước 1/3/2020 là quy định chỉ ghi ngành đào tạo (bên cạnh các thông tin bắt buộc khác).

Điểm mới về Phụ lục văn bằng:
+ Thay thế cho Bảng điểm tốt nghiệp trước đây; bằng tốt nghiệp phải có Phụ lục văn bằng đi kèm mới có giá trị pháp lý và ngược lại không thể sử dụng phụ lục văn bằng thay cho bằng tốt nghiệp;
+ Chuyên ngành sẽ ghi trong Phụ lục văn bằng (tùy theo ngành đào tạo có chuyên ngành hay không)
+ Thời gian đào tạo: ngày nhập học – ngày được công nhận tốt nghiệp.
+ Ngôn ngữ đào tạo
+ Nếu có các học phần tích lũy ở các cơ sở khác (ví dụ các học phần tích lũy khi đi học tập trao đổi tại trường ĐH nước ngoài): ghi rõ tên học phần, số tín chỉ và tên cơ sở đào tạo
Điểm rất mới là việc ghi rõ thời gian đào tạo (nhập học – tốt nghiệp): như vậy các bạn SV nào tốt nghiệp đúng kế hoạch học tập chuẩn, không bị kéo dài sẽ được nhà tuyển dụng nhìn nhận ra ngay; các bạn SV nào học tập kéo dài tới 6-7 năm cũng sẽ thể hiện rõ trên Phụ lục văn bằng. Do đó đây là một động lực để các em phấn đấu hoàn thành chương trình đào tạo đúng kế hoạch hoặc sớm hơn kế hoạch.
Các loại hình chương trình đào tạo Elitech (chương trình đào tạo tài năng/ tiên tiến/ chất lượng cao) sẽ được ghi rõ trong phụ lục văn bằng.
Tất cả các văn bằng tốt nghiệp đều ghi thông tin bằng song ngữ Tiếng Việt/Tiếng Anh.
Các em tham khảo thể thức các Phụ lục văn bằng với một số chương trình đào tạo như sau (các thông tin về học phần, tên sinh viên, ngành, chuyên ngành, ngày giờ…chỉ mang tính chất minh họa):
1) Minh họa Phụ lục văn bằng với chương trình đào tạo chuẩn (toàn cảnh)


2) Minh họa Phụ lục văn bằng với chương trình đào tạo tiên tiến (phần đầu)

3) Minh họa Phụ lục văn bằng với chương trình đào tạo tài năng (phần đầu)

4) Minh họa Phụ lục văn bằng với chương trình đào tạo chất lượng cao (phần đầu)

Chúc các em hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện tại trường!

Chia sẻ bài viết lên facebook