LỊCH HỌC TẬP TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 65


1. Thời gian sinh viên có mặt tại Hội trường:
  • Buổi sáng: 7h15;
  • Buổi chiều: 13h15.
2. Địa điểm: Hội trường C2 (HT C2) 
 
Ngày Thời gian Mã ngành Địa điểm
12/10/2020
Thứ 2
Cả ngày IT1, IT2, IT- E10, IT-E6, IT-E7, IT-EP, IT-LTU, IT-VUW, TROY-IT. Hội trường C2
 
13/10/2020
Thứ 3
Cả ngày EE1, EE2, EE-E8, EE-EP, MI1, MI2. Hội trường C2
 
14/10/2020
Thứ 4
Cả ngày BF1, BF2, BF-E12, CH1, CH2, CH3, CH-EI1, ED2. Hội trường C2
 
15/10/2020
Thứ 5
Cả ngày EM1, EM2, EM3, EM4, EM5, EM-E13, EM-ET14, EM-VUW, TROY- BA, EVI, FL1, FL2, TX1. Hội trường C2
16/10/2020
Thứ 6
Cả ngày ET1, ET-E4, ET-E5, ET-E9, ET-LUH, HE1, PH1, PH2. Hội trường C2
17/10/2020
Thứ 7
Cả ngày ME1, ME2, ME-E1, ME-GU, ME-LUH, ME-NUT. Hội trường C2
18/10/2020
Chủ nhật
Cả ngày MS1, MS-E3, TE1, TE2, TE3, TE-E2, TE-EP Hội trường C2

Sinh viên lưu ý:
I. Buổi sinh hoạt định hướng của Viện Đào tạo.
  • Thời gian: Theo thời khóa biểu hoạt động đầu khóa K65.
  • Địa điểm: Theo thời khóa biểu hoạt động đầu khóa K65.
  • Lịch trình và nội dung: Các Viện chủ động xây dựng nội dung phù hợp với ngành nghề đào tạo, tạo không khí sôi nổi để sinh viên thực sự cảm thấy hứng thú khi tham dự chương trình.
  • Chương trình SHCD là nội dung bắt buộc và có điểm danh đề nghị các em sinh viên phải tham gia đầy đủ và có mặt đúng giờ.
II. Kiểm tra Quy chế sau tuần SHCD:
Sau khi kết thúc Tuần SHCD đầu khóa, Sinh viên K65 phải trả lời đúng 80% câu hỏi trong bài kiểm tra Quy chế.
Bài kiểm tra bao gồm hơn 100 câu hỏi trắc nghiệm, kiểm tra bằng hình thức online trên Microsoft Form với tài khoản Email trường cấp, thời gian kiểm tra quy chế vào ngày 25/10/2020.
Nếu không đạt bài kiểm tra Quy chế, sinh viên sẽ phải tham gia bài kiểm tra viết bổ sung và nộp phí kiểm tra lại.
Chia sẻ bài viết lên facebook