Kết quả tuyển thẳng chương trình tài năng K65


Phòng Đào tạo và Ban điều hành các chương trình Elitech thông báo:
Dựa vào đăng ký dự tuyển vào các chương trình Tài năng và thành tích học tập của sinh viên, phòng Đào tạo và ban điều phối các chương trình Elitech thông báo Danh sách sinh viên trúng tuyển các chương trình Tài năng trong file gửi kèm. Nếu sinh viên có thắc mắc, xin email cho TS. Nguyễn Vũ Thắng thang.nguyenvu@hust.edu.vn, trong thư viết rõ nội dung thắc mắc, ảnh chụp các giải, nguồn thông tin có thể kiểm tra. Các thắc mắc gửi đến hết 16h ngày 9/10. Phòng Đào tạo sẽ thông báo lại kết quả vào ngày 10/10.
Phòng Đào tạo - Ban điều phối các chương trình Elitech
 
Chia sẻ bài viết lên facebook