Chương trình học bổng tài trợ của Công ty Toyota năm học 2020-2021


Căn cứ Công văn số 4024/BGDDT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc triển khai chương trình học bổng tài trợ của Công ty Toyota, Nhà trường xin thông báo Chương trình học bổng năm 2020-2021 như sau:

1. Đối tượng xét chọn: 

Sinh viên đạt đồng thời các điều kiện sau được đăng ký xét học bổng;

 • Sinh viên năm 4, năm 5, đang theo học Viện Cơ khí, Cơ khí động lực, KH&CN Môi trường; 
 • Có điểm trung bình học tập 2 kì 20191 & 20192 từ 3,2 trở lên;
 • Có kết quả rèn luyện trung bình 2 kì 20191 & 20192 từ 80 điểm trở lên;

Lưu ý:

 • Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, con em đồng bào dân tộc thiểu số, đạt kết quả cao trong NCKH;
 • Không xét hồ sơ của sinh viên hệ liên thông (Cử nhân lên kỹ sư và Cao đẳng chuyển hệ);
 • Không xét hồ sơ của sinh viên đang trong quá trình xét các học bổng tài trợ khác hoặc đã nhận học bổng tài trợ khác trong năm học 2020-2021. 
2. Số lượng và mức học bổng: 
 • Số lượng: 9 suất;
 • Mức học bổng: 6.000.000đ/1 suất.
3. Các bước đăng kí
 • Bước 1: Sinh viên đăng ký online tại đây trước 17h00, ngày 15/10/2020.
 • Bước 2: Sinh viên nộp hồ sơ bản cứng sau khi có kết quả xét duyệt online.
4. Hồ sơ bản cứng bao gồm:
 • Đơn đề nghị cấp học bổng theo mẫu;
 • Bảng điểm GPA kì 20191&20192 có xác nhận của Phòng Đào tạo.
 • Bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo hoặc đơn trình bày hoàn cảnh gia đình có xác nhận của chính quyền địa phương (nếu có);
 • Giấy chứng nhận giải thưởng NCKH (nếu có).
Chia sẻ bài viết lên facebook