KẾT QUẢ THI TÀI NĂNG - K65


KẾT QUẢ THI XÉT TUYỂN TÀI NĂNG - K65

Phòng Đào tạo thông báo kết quả thi Tài năng của những sinh viên điểm trên 7 và danh sách trúng tuyển vào các chương trình Tài năng.
 
Nếu sinh viên có yêu cầu gì khác, đề nghị liên hệ với các thầy cô trong danh sách trước 14h ngày 17/10/2020: 
 
Viện CNTT: cô Huỳnh Thị Thanh Bình: binh.huynhthithanh@hust.edu.vn
Viện Điện: thầy Nguyễn Huy Phương: phuong.nguyenhuy@hust.edu.vn
Viện ĐTVT: thầy Nguyễn Hữu Thanh: thanh.nguyenhuu@hust.edu.vn
Viện Cơ khí: thầy Trương Hoành Sơn: son.truonghoanh@hust.edu.vn
Viện Toán: thầy Nguyễn Cảnh Nam: nam.nguyencanh@hust.edu.vn
Viện Hóa: thầy Vũ Đình Tiến: tien.vudinh@hust.edu.vn
Viện Vật lý: thầy Nguyễn Hữu Lâm: lam.nguyenhuu@hust.edu.vn
 
Phòng Đào tạo: thầy Nguyễn Vũ Thắng: thang.nguyenvu@hust.edu.vn 
 
Chiều ngày 17/10, phòng Đào tạo sẽ tạo lớp và chuyển các sinh viên trúng tuyển vào các lớp tương ứng. 

Chú ý: 

  1. Do số lượng sinh viên trúng tuyển vào lớp Vật lý Tài năng ít nên năm nay không mở lớp Vật lý PH-TN. 
  2. Do thứ 2 sẽ bắt đầu học kỳ nên nhà trường không tổ chức phúc tra điểm thi Tài năng. 

Phòng Đào tạo. 


Chia sẻ bài viết lên facebook