Chương trình học bổng tài trợ BKAV năm học 2020-2021


Căn cứ vào văn bản thỏa thuận tài trợ học bổng giữa Công ty BKAV và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Nhà trường xin thông báo Chương trình học bổng BKAV năm học 2020-2021 như sau:
  1. Diện được đăng ký xét học bổng:
Dành cho sinh viên K61, 62, 63, 64, 65 có hoàn cảnh gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo năm 2020 hoặc có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.
- Đối với sinh viên K65: có điểm tổ hợp xét tuyển đầu vào từ 25 điểm trở lên (không nhân hệ số, không tính điểm ưu tiên);
- Đối tượng sinh viên K61, 62, 63, 64: có điểm trung bình Kết quả học tập CPA từ 2.0 trở lên và điểm trung bình rèn luyện năm học 2019-2020 từ 70 điểm trở lên;
Lưu ý, sinh viên thuộc một trong các diện sau sẽ không được xét cấp học bổng: Sinh viên hệ liên thông (cử nhân lên kỹ sư, cao đẳng chuyển hệ; sinh viên đang trong quá trình xét các học bổng tài trợ khác; sinh viên đã được nhận học bổng tài năng hoặc học bổng tài trợ khác trong năm học 2020-2021.
  1. Số lượng học bổng: Tổng số 10 suất, trị giá 20.000.000 VNĐ/suất.
  2. Quy trình đăng ký và hồ sơ xét cấp học bổng:
- Bước 1:  Sinh viên đăng ký online TẠI ĐÂY trước ngày 30/10/2019.
- Bước 2: Sau khi Nhà trường thông báo kết quả xét duyệt sơ bộ, những sinh viên đủ tiêu chuẩn sẽ nộp Hồ sơ bản cứng tại Phòng 103 - C1 (Bàn 3).
        4. Hồ sơ gồm có:
- Đơn xin cấp học bổng theo mẫu (có dán ảnh 3 x 4).
- Giấy xác nhận Hộ nghèo, cận nghèo, hoặc đơn trình bầy hoàn cảnh gia đình có xác nhận của địa phương.

Chia sẻ bài viết lên facebook