Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu chế tạo, khảo sát tính chất quang và quang xúc tác của vật liệu trên cơ sở hạt nano ZrO2 - NCS Phạm Văn Huấn


Ngày đăng: 21/10/2020
Tên luận án: Nghiên cứu chế tạo, khảo sát tính chất quang và quang xúc tác của vật liệu trên cơ sở hạt nano ZrO2
Ngành: Khoa học Vật liệu    Mã số: 9440122
Nghiên cứu sinh: Phạm Văn Huấn
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. PGS.TS. Phạm Hùng Vượng
  2. PGS.TS. Phương Đình Tâm
 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
1. Chế tạo thành công vật liệu ZrO2 pha tạp Eu3+ phát quang vùng màu đỏ ở bước sóng 613 nm. Các ion Li+, Al3+ làm tăng cường hiệu suất phát quang của Eu3+. Ion Cu2+ làm dập tắt huỳnh quang của Eu3+. Cơ chế tăng cường phát quang của ion Li+ là ion Li+ có khả năng bù điện tích, và tăng cường trường tinh thể xung quanh ion Eu3+. Cơ chế tăng cường của ion Al3+ do ion Al3+ ổn định pha tinh thể của mạng nền, phân tán các ion Eu3+ trọng mạng nền hiệu quả làm giảm xác suất phục hồi không phát xạ của Eu3+.
2. Chế tạo thành công vật liệu ZrO2 pha tạp Er3+ có khả năng phát quang 562 nm khi được kích thích ở bước sóng 390 nm. Đặc biệt là hạt nano ZrO2:Er3+ có khả năng phát quang chuyển đổi ngược vùng màu xanh ở bước sóng cực đại 562 nm, khi được kích thích bởi bước sóng 980 nm. Các ion Li+, Al3+, Ce3+ làm tăng cường hiệu suất phát quang chuyển đổi ngược của Er3+. Cơ chế tăng cường phát quang của Ce3+ là Ce3+ có khả năng truyền điện tích cho ion Er3+.
3. Đã tổng hợp được vật liệu ZrO2:La3+ có khả năng phân hủy MB với hiệu suất đạt 91,5% sau khi chiếu xạ bằng tia UV 360 phút. Vật liệu ZrO2/AgCl:Eu3+ có khả năng phân hủy MB với hiệu suất 95% sau khi chiếu sáng 180 phút dưới ánh sáng mặt trời mô phỏng.

                 
Phạm Văn Huấn.rar Chia sẻ bài viết lên facebook