Chương trình học bổng của Công ty CPĐT&PTCNQG ADG năm học 2020-2021


Căn cứ vào văn bản thỏa thuận giữa Công ty CPĐT&PTCNQG ADG và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội về việc triển khai chương trình học bổng tài trợ, Nhà trường xin thông báo Chương trình học bổng như sau:
 1. Đối tượng xét chọn:
Sinh viên đủ các điều kiện xét chọn sau:
 • Sinh viên Viện CNTT&TT, Viện Điện và Viện Điện tử Viễn thông;
 • Có hoàn cảnh gia đình hộ nghèo, cận nghèo hoặc đặc biệt khó khăn;
 • Có điểm trung bình tích lũy CPA đến hết kì 20192 từ 2,5 trở lên;
 • Có điểm rèn luyện kì 20192 từ 70 trở lên.
Lưu ý:
 • Không xét hồ sơ của sinh viên hệ liên thông (Cử nhân lên kỹ sư và Cao đẳng chuyển hệ);
 • Không xét hồ sơ của sinh viên đang trong quá trình xét các học bổng tài trợ khác hoặc đã nhận học bổng tài trợ khác trong năm học 2020-2021.
 1. Số lượng và mức học bổng:
 • Số lượng: 2 suất;
 • Mức học bổng: 20.000.000đ/1 suất.
 1. Phương thức đăng kí học bổng:
 • Bước 1: Sinh viên đăng ký online TẠI ĐÂY đến trước ngày 5/11/2020.
 • Bước 2: Sinh viên nộp hồ sơ bản cứng sau khi có kết quả xét hồ sơ online.
 1. Hồ sơ bản cứng bao gồm:
 • Bảng điểm học tập có xác nhận CPA của Phòng Đào tạo;
 • Giấy xác nhận gia đình hộ nghèo, cận nghèo hoặc đặc biệt khó khăn có xác nhận của địa phương;
 • Các giấy khen, bằng khen, thành tích đặc biệt trong năm học 2019-2020 (nếu có).
Chia sẻ bài viết lên facebook