Thông báo gia hạn đăng ký Chương trình học bổng của Công ty CPĐT&PTCNQG ADG


Phòng CTSV thông báo thời hạn mới đăng ký Chương trình học bổng của Công ty CPĐT&PTCNQG ADG năm học 2020-2021 như sau:

Thời gian: Trước ngày 12/11/2020
Chi tiết học bổng xem tại đây: https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=36894 Chia sẻ bài viết lên facebook