Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Phạm Văn Huấn


14 giờ 00 ngày 16 tháng 12 năm 2020 tại phòng 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho nghiên cứu sinh  Phạm Văn Huấn
Đề tài: Nghiên cứu chế tạo, khảo sát tính chất quang và quang xúc tác của vật liệu trên cơ sở hạt nano ZrO2
Ngành: Khoa học vật liệu.
Mã số: 9440122
Kính mời các đ/c quan tâm đến dự

Nội dung chi tiết luận án Chia sẻ bài viết lên facebook