Danh sách sinh viên nhận học bổng tài trợ của Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Thành năm học 2020-2021


Nhà trường thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng tài trợ của Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Thành năm học 2020-2021.
Học bổng được Nhà trường làm thủ tục chuyển khoản vào tài khoản ATM của sinh viên.
Danh sách sinh viên xem tại đây: http://bit.ly/34UjhLM Chia sẻ bài viết lên facebook