Thông báo mua Bảo hiểm y tế (BHYT) đợt 2 năm 2021


Để tạo điều kiện cho những sinh viên chưa mua BHYT năm 2021, Nhà trường sẽ tổ chức mua BHYT đợt 2 theo kế hoạch như sau:
  • Giá trị của thẻ: Từ 01/02/2021 đến 31/12/2021
  • Số tiền mua BHYT là: 11 tháng x 46.935đồng/ tháng = 516.285 đồng
  • Cách thức nộp tiền mua BHYT: Nộp cùng học phí đợt 2 học kỳ 2020.1
  • Thời gian nộp học phí đợt 2 học kỳ 2020.1: Từ 15/12/2020 - 15/01/2021.
 Sau thời gian trên những sinh viên không nộp tiền mua BHYT sẽ phải tự chịu trách nhiệm mọi vấn đề phát sinh liên quan đến BHYT trong năm 2021.
Theo Quy định của BHXH Việt Nam tại một thời điểm mỗi sinh viên chỉ được cấp 01 thẻ BHYT, vì vậy những SV dự kiến sẽ có thẻ BHYT theo đối tượng khác tại địa phương hoặc sinh viên đã mua BHYT qua doanh nghiệp cần đăng ký kê khai tại đây: https://bit.ly/3k7K2S4 trước ngày 15/01/2021 để được miễn mua BHYT năm 2021 tại Trường.
Mọi thắc mắc xin liên hệ với cô Nghiêm Thị Kim Chi, Chuyên viên Phòng Công tác Sinh viên, ĐT: 024.38693108 hoặc Email: Chi.nghiemthikim@hust.edu.vn

Chia sẻ bài viết lên facebook