Thông báo mua Bảo hiểm y tế (BHYT) đợt 3 năm 2021


Để tạo điều kiện cho những sinh viên chưa mua BHYT năm 2021, Nhà trường sẽ tổ chức mua BHYT đợt 3 theo kế hoạch như sau:
  • Giá trị của thẻ: Từ 01/03/2021 đến 31/12/2021
  • Số tiền mua BHYT là: 10 tháng x 46.935đồng/ tháng = 469.350 đồng (Nộp tiền tại phòng CTSV - Phòng 104 Nhà C1)
  • Thời gian thu: Từ 21/01/2021 - 15/02/2021.
 Sau thời gian trên những sinh viên không nộp tiền mua BHYT sẽ phải tự chịu trách nhiệm mọi vấn đề phát sinh liên quan đến BHYT trong năm 2021.
Mọi thắc mắc xin liên hệ với cô Nghiêm Thị Kim Chi, Chuyên viên Phòng Công tác Sinh viên, ĐT: 024.38693108 hoặc Email: Chi.nghiemthikim@hust.edu.vn

Chia sẻ bài viết lên facebook