Chương trình Học bổng Quỹ Châu Á Merali Foundation năm học 2020-2021


Căn cứ vào thông tin về Chương trình học bổng Quỹ Châu Á Merali Foundation (khóa 3) bắt đầu từ tháng 1/2021, Nhà trường xin thông báo Chương trình học bổng như sau:

 1. Đối tượng xét chọn:

Sinh viên đủ các điều kiện xét chọn sau:

 • Sinh viên nữ khóa 65;
 • Có điểm trong kỳ tuyển sinh cho năm học 2020-2021 từ 25 trở lên;
 • Có hoàn cảnh gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hoặc đặc biệt khó khăn (mồ côi cha mẹ, khuyết tật, …);

Lưu ý:

 • Không xét hồ sơ của sinh viên hệ liên thông (Cử nhân lên kỹ sư và Cao đẳng chuyển hệ);
 • Không xét hồ sơ của sinh viên đang trong quá trình xét các học bổng tài trợ khác hoặc đã nhận học bổng tài trợ khác trong năm học 2020-2021.
 • Sinh viên cam kết theo học và tham gia đầy đủ các hoạt động của chương trình học bổng;
 1. Số lượng và mức học bổng:
 • Số lượng: tổng 15 suất cho sinh viên trường ĐHBKHN và trường ĐH Xây dựng;
 • Mức học bổng: 23.000.000đ/1 suất/1 năm và duy trì đến khi sinh viên ra trường nếu CPA các năm học tiếp theo từ 2.5 và điểm rèn luyện từ 70 trở lên.
 • Ngoài ra, chương trình còn cung cấp các khóa đào tạo kỹ năng mềm, các hoạt động bổ trợ giúp các em sinh viên học tập tốt và phát triển bản thân.
 1. Phương thức đăng kí học bổng:
 • Bước 1: Sinh viên đăng ký online TẠI ĐÂY đến trước ngày 5/2/2021.
 • Bước 2: Sinh viên vượt qua vòng hồ sơ online sẽ tham gia vòng phỏng vấn với Ban tuyển chọn.
 • Bước 3: Sinh viên nộp hồ sơ bản cứng sau khi có kết quả phỏng vấn.
 1. Hồ sơ bản cứng bao gồm:
 • Đơn xin cấp học bổng có xác nhận của Khoa Viện hoặc Phòng CTSV (theo mẫu của chương trình);
 • Lý lịch tự thuật (theo mẫu của chương trình);
 • Bản khai hoàn cảnh gia đình có xác nhận của chính quyền địa phương (theo mẫu của chương trình);
 • Bản sao sổ hộ khẩu gia đình (có công chứng);
 • Bản sao giấy nhập học;
 • Bản sao Hộ nghèo, Hộ cận nghèo, hoặc giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của địa phương (có công chứng).
Chia sẻ bài viết lên facebook