THÔNG BÁO GIA HẠN ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH VƯỜN ƯƠM TÀI NĂNG ONE MOUNT GROUP


Nhằm đáp ứng nhu cầu từ đông đảo các ứng viên, cũng như tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận và đăng ký tham gia Chương trình Vườn ươm Tài năng (theo thông báo tại đây), Tập đoàn One Mount Group xin thông báo gia hạn nhận đơn ứng tuyển thêm 01 (một) tuần, đến hết ngày 07 tháng 02 năm 2021.

Các bạn sinh viên hãy nhân cơ hội này để đăng ký tham gia chương trình (theo link này), từ đó nắm bắt cơ hội học tập và phát triển trong môi trường chuyên nghiệp với nhiều quyền lợi hấp dẫn.

Liên hệ:

Công ty Cổ phần One Mount Group
Mr. Lê Đình Thịnh – thinh.le@onemount.com
TS. Bùi Xuân Ngọc Hà – habxn@onemount.com

Chia sẻ bài viết lên facebook