Kế hoạch học online của sinh viên, học viên


Kính gửi: Các Bạn sinh viên, học viên cao học và NCS toàn trường
Thực hiện Công văn số 150/TB-ĐHBK ngày 15/02/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội về Kế hoạch giảng dạy và học tập đến 06/03/2021, Phòng Đào tạo thông báo tới toàn thể sinh viên về việc học online như sau:

  1. Toàn trường triển khai phương thức học trực tuyến (online) cho các lớp học phần lý thuyết/bài tập trên hệ thống MS Teams trong thời gian 02 tuần, kể từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 06/3/2021. Giờ học trực tuyến là giờ học chính thức theo thời khóa biểu trong tài khoản của từng sinh viên.
  2. Giảng viên sẽ tạo lớp học online, tạo mã lớp trên TEAMS, gửi thông tin và mã vào lớp (TEAMS Code) cho sinh viên qua e-mail. Sinh viên cần cài đặt TEAMS trên máy tính, truy nhập vào lớp học với mã vào lớp nhận được từ giảng viên, tham gia học tập theo thời khóa biểu. Nếu sinh viên không nhận được thông tin về lớp học có thể liên hệ trực tiếp với giảng viên phụ trách lớp.
  3. Sinh viên K64 trở về trước bắt đầu học kỳ 2020.2; Sinh viên K65 tiếp tục học 2 tuần của kỳ 2020.1; Học viên cao học và NCS tiếp tục học kỳ 2020.1.
  4. Dưới đây là link các hướng dẫn sử dụng TEAMS:
  1. Kích hoạt tài khoản Office 365 trong lần đầu tiên: https://www.youtube.com/watch?v=JIz2QAYqmrc&t=95s
  2. Download và cài đặt Microsoft Teams: https://www.youtube.com/watch?v=keSBVLfEOX4&t=17s
  3. Tạo lớp học (Team) và kênh (Channel) trong Microsoft Teams: https://www.youtube.com/watch?v=5RMGhEqAAt4
  4. Tạo một cuộc họp/buổi học trên Microsoft Teams: https://www.youtube.com/watch?v=IkH9WUxcK_8&t=1s
  5. Chia sẻ liên kết để tham gia một cuộc họp/buổi học trên Microsoft Teams: https://www.youtube.com/watch?v=23y-JXY2I8U&t=2s
(Tài nguyên do Cộng đồng Microsoft Innovative Educator (MIE) xây dựng)
Trân trọng cảm ơn các Bạn sinh viên, học viên cao học và NCS.
Phòng Đào tạo.


Chia sẻ bài viết lên facebook