Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh NGUYỄN THÀNH TRUNG


8 giờ 30 ngày 11 tháng 3 năm 2021 tại phòng 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho nghiên cứu sinh  NGUYỄN THÀNH TRUNGđề tài: Nghiên cứu xử lý ảnh SPECT tim trong hỗ trợ chẩn đoán bệnh động mạch vành. Ngành: Kỹ thuật điện tử. Mã số: 9520203

Nội dung chi tiết luận án Chia sẻ bài viết lên facebook