Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh NGUYỄN QUỐC VŨ


8 giờ 30 ngày 12 tháng 3 năm 2021 tại phòng 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho nghiên cứu sinh NGUYỄN QUỐC VŨđề tài: Dạy học đảo ngược định hướng phát triển năng lực sáng tạo cho sinh viên ngành kỹ thuật điện tử. Ngành: Lý luận và phương pháp dạy học. Mã số: 9140110

Nội dung chi tiết luận án Chia sẻ bài viết lên facebook