Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO


14 giờ 00 ngày 9 tháng 3 năm 2021 tại phòng 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho nghiên cứu sinh  PHAN THỊ PHƯƠNG THẢOđề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ trích ly thu nhận dầu hạt chè (Camellia sinensis) nhằm ứng dụng trong công nghệ thực phẩm. Ngành: Công nghệ thực phẩm. Mã số: 9540101

Nội dung chi tiết luận án Chia sẻ bài viết lên facebook