Thông báo về việc làm thí nghiệm của Viện Vật lý kỹ thuật kỳ 20202 
THÔNG BÁO
( Về việc làm thí nghiệm vật lý 1,2,3  và thời gian  cụ thể của đợt 1, đợt 2 ) 
 
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 lịch thí nghiệm các học phần Vật lý đại cương kỳ 20202 sẽ có sự thay đổi như sau:

 • Đối với học phần thí nghiệm vật lý đại cương 1 (PH1110,PH1111):
  • Đợt 1: Từ tuần 30-35 ( bắt đầu từ thứ hai 29/03/2021).
  • Đợt 2: Từ tuần 36-41 (bắt đầu từ  thứ hai 10/05/2021).
 • Đối với học phần thí nghiệm vật lý đại cương 2 ( PH1121)
  • Thí nghiệm từ tuần 29-34 ( bắt đầu từ 22/03/2021, thứ hai)
 • Đối với học phần thí nghiệm vật lý đại cương 2 ( PH1120Q)
  • Thí nghiệm từ tuần 30-35 ( bắt đầu từ 29/03/2021, thứ hai)
 • Đối với học phần thí nghiệm vật lý đại cương 3 (PH1130,PH1131):
  • Đợt 1: Từ tuần 29-34 ( bắt đầu từ 22/03/2021, thứ hai)
  • Đợt 2: Từ tuần 35-39 (bắt đầu từ 03/05/2021, thứ hai ).
 • Sinh viên theo dõi thời gian thí nghiệm và nhóm chia cụ thể tại  trang http://sep.hust.edu.vn từ ngày 16/03/2021.

 • Mỗi tổ thí nghiệm được chia làm 6 nhóm nhỏ. Buổi thí nghiệm đầu tiên sinh viên thuộc nhóm thí nghiệm nào sẽ chuẩn bị bài thí nghiệm theo thứ tự của nhóm đó. Ví dụ: nhóm 1 chuẩn bị bài 1, nhóm 2 chuẩn bị bài 2, nhóm 3 chuẩn bị bài 3..., nhóm 6 chuẩn bị bài 6.
 • Yêu cầu sinh viên phải đọc và thực hiện đúng theo bản “những quy định đối với sinh viên làm thí  nghiệm vật lý” (được in ở trang 2 của tập tài liệu  thí nghiệm thực tập vật lý đại cương) để có được sự chuẩn bị và đạt kết quả tốt nhất cho đợt thí nghiệm.
 • Viện Vật lý Kỹ thuật và Bộ môn Vật lý đại cương chỉ tổ chức cho sinh viên bảo vệ 02 lần (lần 01 sinh viên bảo vệ theo tổ thí nghiệm với thời gian cố định trên sis tương ứng 06 tuần, lần 2 cho những sinh viên không đạt lần 1). Sinh viên không đạt lần 1 phải đăng ký để được xếp lịch bảo vệ lần 2 tại phòng 204-D3 (lịch bảo vệ lần 2 là lịch chung cho tất cả sinh viên thí nghiệm không đạt lần 1 tương ứng với mã học phần mà sinh viên đã thí nghiệm). Sinh viên không đăng ký làm bù quá 2/3 số bài thí nghiệm, sinh viên có tên tuần thí nghiệm nào thì sẽ thí nghiệm đúng tuần đó.
 • Tài liệu thí nghiệm Vật lý 1 sẽ được phát hành  vào tuần 29, từ thứ 2 ngày 22/3/2021 cho đến hết sáng thứ 7 ngày 27/3/2021; TG: 7h30-11h; 13h-16h30, tại phòng 203.D3. Cán bộ các lớp đến phòng TN Vật lý đại cương- P.203 nhà D3 để nhận tài liệu hướng dẫn thí nghiệm kèm báo cáo thí nghiệm cho lớp.
 • Tài liệu thí nghiệm Vật lý 2,3 sẽ được phát hành trong ngày thứ 2 (22/3/2021), TG: 7h30-11h; 13h-16h30, tại phòng 203.D3. Cán bộ các lớp đến phòng TN Vật lý đại cương- P.203 nhà D3 để nhận tài liệu hướng dẫn thí nghiệm kèm báo cáo thí nghiệm cho lớp.
 • Mọi thắc mắc của sinh viên liên quan đến thí nghiệm vật lý sẽ được giải quyết vào tuần 29 từ ngày 22/03/2021, thời gian từ thứ 2 đến hết thứ 6 ( trong giờ hành chính), tại phòng 204.D3,
VIỆN VẬT LÝ KỸ THUẬT
 


Chia sẻ bài viết lên facebook