Tiếp nhận hồ sơ sinh viên đăng ký nhận bằng tốt nghiệp sớm trước thời hạn (kỳ 20201-B)


THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN HỒ SƠ SINH VIÊN ĐĂNG KÝ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP SỚM TRƯỚC THỜI HẠN
(Đợt xét tốt nghiệp kỳ 20201-B)

 
Hàng năm việc xét tốt nghiệp và cấp bằng cho các sinh viên đều được thực hiện theo kế hoạch đã được thông báo trước.
Tuy nhiên, hiện nay có một số sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp mong muốn được nhận bằng tốt nghiệp trước thời hạn qui định, mục đích là để kịp thời tham gia các đợt tuyển dụng nhân sự, đi học tập tại nước ngoài...
Trên cơ sở xem xét nguyện vọng của sinh viên và mong muốn tạo điều kiện tốt nhất cho người học nói chung, Phòng Đào tạo thông báo cho về việc cho phép sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp sớm trước thời gian qui định chung.
Việc phát bằng tốt nghiệp sớm chỉ dành cho các sinh viên thực sự có nguyện vọng và đảm bảo đủ các thủ tục sau:
-   Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp và đạt đủ điều kiện tốt nghiệp;
-   Sinh viên có đơn về việc tự nguyện đăng ký xin nhận bằng tốt nghiệp sớm (theo mẫu tại phòng Đào tạo);
-   Bản sao giấy khai sinh.
-   Sinh viên cần đóng lệ phí bổ sung theo qui định (sau khi có thông báo xét).
Sinh viên đăng ký trực tiếp và lấy mẫu đơn tại Phòng C1-202, bàn số 7 (gặp cô Sơn).
 
Thời gian tiếp nhận đơn từ 31.03.2021 đến hết 09.04.2021.
   
                 PHÒNG ĐÀO TẠO
Chia sẻ bài viết lên facebook