Kế hoạch thi học kỳ 20201 - bù cho các môn dành cho K65 đã hoãn thi do COVID


Kế hoạch thi học kỳ bù cho các môn dành cho K65 học kỳ 1 năm học 2020-2021 đã hoãn thi do COVID
 
Kính gửi: Các Thầy Cô và các sinh viên, học viên cao học và NCS toàn trường
Căn cứ vào thông báo của Phòng Đào tạo ngày 16 tháng 3 năm 2021 về “Kế hoạch học tập từ ngày 22/3/2021”,
Phòng Đào tạo đã tiếp nhận đơn xin hoãn thi của sinh viên các lớp dành cho K65 kỳ 1 năm học 2020-2021 do ảnh hưởng của dịch COVID.
Phòng Đào tạo dự kiến tổ chức thi bù cho các sinh viên chưa dự thi vào thứ 7 và Chủ nhật ngày 10-11/4/2021.
Lịch thi chi tiết xem tại trang ctt-daotao.hust.edu.vn vào thứ 3, ngày 6/4.
Các thắc mắc và hỗ trợ gửi về phòng Đào tạo qua địa chỉ e-mail: dt@hust.edu.vn và số điện thoại 0243.869.2008.

PHÒNG ĐÀO TẠO

Chia sẻ bài viết lên facebook