Học bổng học kì 20202 của Công ty TNHH Đầu Tư Xây dựng và Công Nghệ Môi Trường Dương Nhật


Căn cứ vào Thông báo của Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Công Nghệ Môi Trường Dương Nhật về việc triển khai chương trình học bổng năm học 2020-2021; căn cứ tiêu chí xét chọn của Chương trình học bổng, Nhà trường thông báo Chương trình học bổng Dương Nhật học kì II năm học 2020-2021 với các nội dung sau:

 1. Đối tượng xét chọn:
 • Sinh viên Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường,
 • Có kết quả rèn luyện kì 20201 từ 70 trở lên;
 • Không xét hồ sơ của sinh viên hệ liên thông: Cử nhân lên kỹ sư và Cao đẳng chuyển hệ.
 • Không xét hồ sơ của sinh viên đang trong quá trình xét duyệt các học bổng tài trợ khác hoặc đã nhận học bổng tài trợ khác trong năm học 2020-2021.
 1. Loại học bổng

2.1. Học bổng dành cho sinh viên có kết quả học tập tốt nhất:

 • Số lượng: 03 suất, trị giá 5.000.000 đồng/suất;
 • Điều kiện: sinh viên có điểm CPA đến hết kì 20201 từ 3,0 trở lên.

2.2. Học bổng tài trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn:

 • Số lượng: 05 suất, trị giá 3.000.000 đồng/tháng (6 tháng/học kì);
 • Điều kiện: sinh viên hoàn cảnh khó khăn, có điểm CPA đến hết kì 2021 từ 2,0 trở lên.
 1. Các bước đăng kí
 • Bước 1: Sinh viên đăng ký online tại đây trước ngày 12/04/2021.
 • Bước 2: Sinh viên nộp hồ sơ bản cứng sau khi có kết quả sơ loại.
 1. Hồ sơ bản cứng gồm:
 • Sơ yếu lý lịch (xác nhận địa phương).
 • Giấy chứng nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn (đối với sinh viên đăng kí học bổng tài trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn).
 • Bảng điểm kết quả học tập (xác nhận của Phòng Đào tạo hoặc Viện chuyên ngành).
 1. Hạn nộp hồ sơ bản cứng: sẽ thông báo sau khi có kết quả sơ loại.
 2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng 103 – C1 (bàn 3).
Chia sẻ bài viết lên facebook