Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh VŨ THÀNH NIÊM


Ngày đăng: 06/04/2021
14 giờ 00 ngày 23 tháng 4 năm 2021 tại phòng 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho nghiên cứu sinh  VŨ THÀNH NIÊMđề tài: Nghiên cứu hệ thống treo đoàn xe theo hướng giảm tải trọng động. Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực. Mã số: 9520116. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự

Nội dung chi tiết luận án Chia sẻ bài viết lên facebook