Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất của vật liệu dẫn ion lithium trên cơ sở cao su thiên nhiên loại protein - NCS Trịnh Thị Hằng


Ngày đăng: 06/04/2021
Tên luận án: Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất của vật liệu dẫn ion lithium trên cơ sở cao su thiên nhiên loại protein
Ngành: Kỹ Thuât hóa học  
Mã số: 9520301
Nghiên cứu sinh: Trịnh Thị Hằng
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. PGS.TS. Phan Trung Nghĩa
                                              2. TS. Trần Hải Ninh
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
Luận án đã chế tạo thành công màng dẫn ion từ cao su thiên nhiên ở Việt Nam khi đưa ra các quy trình chế tạo và các bước nghiên cứu để chế tạo màng dẫn ion. Các kết quả đạt được có đóng góp khoa học mới như sau:
1. Chế tạo thành công màng dẫn ion trên cơ sở EDPNR và muối LiCF3SO3. Màng dẫn ion có độ dẫn ion cao nhất là 1,71 x 10-5 S.cm-1 tại hàm lượng LiCF3SO3 là 35 % và hàm lượng nhóm epoxy trong EDPNR là 45 %mol (EDPNR45). Tính chất cơ của màng đạt được: cường độ kéo là 4,0 MPa và độ giãn dài khi đứt là 789 %.
2. Cải thiện độ dẫn bằng chất hóa dẻo (EC +PC) cho thấy tính chất dẫn tăng theo hàm lượng chất hóa dẻo nhưng cường độ kéo giảm, quá trình gia công màng khó vì bề mặt màng dính vào bề mặt đĩa petri. Kết quả này cho thấy hệ chất hóa dẻo có thể không thích hợp để sử dụng cải thiện tính chất của màng polyme dẫn ion trên cơ sở EDPNR45.
3. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của PMMA đến tính chất của màng dẫn ion cho thấy khi sử dụng PMMA ở hàm lượng 20 % so với EDPNR45 có cường độ kéo và độ dẫn của màng tăng mà vẫn đảm bảo tính chất đàn hồi của màng cao su dẫn ion (độ dẫn ion: 6,58 x 10-5 S.cm-1, cường độ kéo: 6,9 MPa và độ giãn dài khi đứt là 690 %).
4. Bột độn nano SiO2 ảnh hưởng tới tính chất của màng dẫn ion trên cơ sở polyme blend EDPNR45/PMMA, tại hàm lượng SiO2 là 5 %, giá trị độ dẫn đạt cao nhất là 3,54 x 10-4 S.cm-1 tại nhiệt độ phòng; cường độ kéo cao nhất là 16,1 MPa; độ giãn dài là 580 %. Kết quả này cho thấy màng có độ dẫn cao, tính chất cơ học tốt có thể định hướng ứng dụng làm màng dẫn ion trong pin lithium. Màng dẫn ion trên cơ sở EDPNR45/PMMA/LiCF3SO3/SiO2 là hệ mới, chưa được nghiên cứu trước đây. Kết quả nghiên cứu này của luận án mở ra một hướng nghiên cứu mới về khả năng sử dụng cao su thiên nhiên ở Việt Nam, sau khi loại protein và epoxy hóa làm polyme nền trong nghiên cứu chế tạo màng polyme dẫn ion.
                     
Trịnh Thị Hằng.rar Chia sẻ bài viết lên facebook