Thông báo Danh sách sinh viên nhận học bổng Nitori năm học 2016-2017


Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên nhận học bổng Nitori năm học 2016-2017. 
 
 
 
Lưu ý: Tiền học bổng sẽ được nhà trường chuyển vào tài khoản ATM - ngân hàng Vietinbank của sinh viên sau khi nhà tài trợ chuyển tiền.
Chia sẻ bài viết lên facebook