Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Phạm Thị Thanh Mai


14h30 ngày 03 tháng 04 năm 2017 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Phạm Thị Thanh Mai, Chuyên ngành: Quản lý công nghiệp. Đề tài: “Nghiên cứu phát triển nguồn điện từ năng lượng tái tạo trong Quy hoạch nguồn điện Việt Nam đến năm 2030”. Mã số: 62340414. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.
Chi tiết nội dung luận văn Chia sẻ bài viết lên facebook