Thông báo thay đổi phòng học tại nhà T môn Tâm lý học kỳ 20162


THÔNG BÁO ĐỔI PHÒNG HỌC
 
Để phục vụ cho công tác lắp đặt thiết bị giảng dạy tại các phòng học thuộc tầng 4,5 nhà T, phòng T-506 sẽ được sử dụng làm nơi tập kết thiết bị từ ngày 22/03/2017 đến hết ngày 21/04/2017. Vì vậy, phòng Đào tạo thông báo cho các lớp học sau đổi phòng học:
 
95419 - Tâm lý học : chuyển sang T-502 (ngày 03/04, 10/04, 17/04/2017)
 
95420 – Tâm lý học: chuyển sang T-409 (ngày 04/04, 11/04, 18/04/2017)
 
95421 – Tâm lý học: chuyển sang T-501 (ngày 22/03/2017)
 
                                  chuyển sang T-505 (ngày 05/04, 12/04, 19/04/2017)
 
95422 – Tâm lý học: chuyển sang T-501 (ngày 23/03/2017)
 
                                  chuyển sang T-409 (ngày 13/04 & 20/04/2017
 
95423 – Tâm lý học: chuyển sang T-501 (ngày 24/03/2017)
 
                                  chuyển sang T-505 (ngày 07/04, 14/04, 21/04/2017)
 
Từ ngày 24/04/2017, các lớp học trên quay trở về học tại T-506 như cũ.
 
Trân trọng cảm ơn các Thầy cô giáo và các em sinh viên!
 
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Chia sẻ bài viết lên facebook