Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Thành Trung


09h00 ngày 31 tháng 03 năm 2017 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Thành Trung, Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực. Đề tài: “Nghiên cứu chuyển đổi động cơ xăng sang sử dụng CNG và nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu”. Mã số: 62520116. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.
Nội dung chi tiết
Chia sẻ bài viết lên facebook