Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Đắc Diện


14h00 ngày 10 tháng 04 năm 2017 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Đắc Diện, Chuyên ngành:Vật lý kỹ thuật. Đề tài: “Nghiên cứu chế tạo và khảo sát các đặc trưng nhạy khí của vật liệu nano WO3 tổ hợp với các oxit kim loại (CuO, ZnO, Fe2O3)”. Mã số: 62520401. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.
Nội dung chi tiết
Chia sẻ bài viết lên facebook