Luận án tiến sĩ : Nghiên cứu phương pháp xác định tiêu hao tuổi thọ thực tế của kết cấu máy bay – NCS Lê Nguyên Cường


Ngày đăng: 21/03/2017
Tên luận án: Nghiên cứu phương pháp xác định tiêu hao tuổi thọ thực tế của kết cấu máy bay
Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực. Mã số: 62520116
Nghiên cứu sinh: Lê Nguyên Cường
Người hướng dẫn khoa học:
1.     PGS.TS Lê Quang
2.     PGS.TS Ngô sỹ Lộc
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
- Luận án đã đề xuất và xây dựng phương pháp xác định tiêu hao tuổi thọ thực tế của kết cấu máy bay. Cơ sở khoa học và nội dung phương pháp là xác định ảnh hưởng các yếu tố khai thác sử dụng (giờ bay và niên hạn) lên tiêu hao tuổi thọ thực tế của kết cấu máy bay.
-  Luận án đã sử dụng số liệu về tải lên kết cấu máy bay của hệ thống kiểm tra khách quan hay còn gọi là “hộp đen” của máy bay và xây dựng phần mềm để phân tích chế độ chịu tải lặp của kết cấu, xác định tần số lặp của tải, đưa nó vào bài toán tính tiêu hao tuổi thọ thực tế của máy bay.
- Bằng thực nghiệm, đã xác định độ bền mỏi gỉ của phần tử kết cấu máy bay làm từ vật liệu D16AT và B95 và đưa hệ số ảnh hưởng của điều kiện môi trường khí hậu vào bài toán tính tiêu hao tuổi thọ thực tế.
- Lập được bài toán và chương trình phần mềm tính tiêu hao tuổi thọ thực tế của kết cấu máy bay và áp dụng tính toán cho phần tử vỏ bọc chịu lực dưới gốc cánh máy bay L-39 là máy bay huấn luyên chiến đấu, có tính cơ động cao.

Le Nguyen Cuong.rar Chia sẻ bài viết lên facebook