Luận án tiến sĩ: Tổng hợp và nghiên cứu tính tương thích sinh học khả năng tạo mô xương của vật liệu composit poly (D, L) lactic axit/hydroxyapatit - NCS Trần Thanh Hoài


Ngày đăng: 27/03/2017
Tên luận án: Tổng hợp và nghiên cứu tính tương thích sinh học khả năng tạo mô xương của vật liệu composit poly (D, L) lactic axit/hydroxyapatit
Chuyên ngành: Hóa lí thuyết và Hóa lí        Mã số: 62440119
Nghiên cứu sinh: Trần Thanh Hoài
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. PGS.TS Nguyễn Kim Ngà
     2. PGS. TS Hồ Phú Hà
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
1.        Luận án đã tổng hợp thành công bột nano HAp bằng phương pháp thủy nhiệt có sử dụng hai chất hoạt động bề mặt khác nhau là P123 và CTAB. Với hàm lượng P123 sử dụng là 2g sản phẩm HAp thu được có kích thước tương tự HAp trong xương tự nhiên đường kính trung bình 28 nm chiều dài trung bình 120 nm, tỷ lệ Ca/P là 1,66. Với hàm lượng CTAB là 0,64 g và thời gian thủy nhiệt là 12h, sản phẩm thu được có kích thước hạt bé nhất, có hình dạng thanh tương đối đồng đều, đường kính trung bình 41 nm chiều dài trung bình 125 nm, tỷ lệ Ca/P là 1,55. Hai mẫu bột nano HAp này đều thể hiện hoạt tính sinh học cao khi ngâm trong dung dịch SBF, lớp apatit được hình thành trong thời gian ngắn sau 7 ngày ngâm trong dung dịch SBF, hình thái lớp apatit tạo thành đặc trưng cho lớp apatit giống xương.
2.        Luận án đã chế tạo thành công khuôn định dạng composit HAp/PDLLA có cấu trúc 3D xốp, bằng phương pháp đổ dung môi rửa hạt với chất tạo lỗ là NaCl, sử dụng hai dung môi khác nhau là 1,4-dioxan và chloroform, tỷ lệ HAp/PDLLA khác nhau là 0, 10, 20, 30%. Khuôn định dạng composit HAp/PDLLA tổng hợp được có độ dày 2 mm, độ xốp cao > 70% với kích thước lỗ xốp dao động trong khoảng 117-254 µm. Các mẫu khuôn định dạng với tỷ lệ HAp từ 20-30% thể hiện hoạt tính sinh học cao khi ngâm trong dung dịch SBF, thời gian hình thành lớp apatit giống xương sau 7 ngày ngâm trong dung dịch SBF. Các mẫu khuôn định dạng đều có khả năng tương thích sinh học với tế bào MG63. Độ xốp và kích thước lỗ trung bình trong khoảng 83-84% và 183-245 µm là tốt cho sự phát triển của tế bào MG63.

Tran Thanh Hoai.rar Chia sẻ bài viết lên facebook